Please choose your preferred language

English Afrikaans

DLACZEGO
ORGANICZNE?

Powrót "do korzeni"

Esse posiada certyfikat organiczny od 2005 roku. Nie lubimy syntetycznych chemikaliów, a rolnictwo ekologiczne jest lepsze dla naszej planety.

W ciągu ostatniego stulecia wielokrotnie widzieliśmy wpływ syntetycznych chemikaliów na otaczający nas świat.

Wiemy, że złożone ekosystemy nie reagują na pojedyncze substancje chemiczne w przewidywalny sposób.

Na przykład… kiedy rozpylamy DDT w ekosystemie w celu wyeliminowania komarów, to nam się to udaje, natomiast nie zauważamy niezamierzonych konsekwencji takiego działania. Dziesiątki lat po zakazie stosowania DDT, 99% Amerykanów nadal ma pozytywne testy na pozostałości DDT we krwi. Dziewczęta narażone na działanie DDT przed okresem dojrzewania, są 5 razy bardziej narażone na wystąpienie u nich raka piersi w wieku dorosłym.

Chociaż osiągamy nasze cele w perspektywie krótkoterminowej, to nie jesteśmy w stanie przewidzieć długoterminowych efektów naszych działań.

Jesteśmy przekonani, że coś podobnego dzieje się w konwencjonalnej pielęgnacji skóry. Pojedyncza substancja chemiczna nakładana na skórę, daje krótkotrwały efekt lecz nie wiemy jakie będą tego konsekwencje długoterminowe.

Esse pozostaje tak blisko natury, jak to tylko możliwe, a ścisłe normy ekologiczne Ecocert to gwarantują. Nie zezwalają na syntetyczne chemikalia, modyfikacje genetyczne czy hormonalne. Nie uważamy, że standardy te ograniczają naszą zdolność do oferowania produktów, które trwale przeciwdziałają efektom starzenia.

NIEZANIECZYSZCZONE

Rolnicy ekologiczni nie używają syntetycznych pestycydów, herbicydów ani nawozów, więc cieki wodne i gleba nie są zanieczyszczone truciznami. Oznacza to również, że Twoje produkty nie zawierają pozostałości tych chemikaliów i Ty nie jesteś nimi zanieczyszczony.

Podsumowując, rolnictwo ekologiczne jest zrównoważone i mniej szkodzi planecie. Nie jest doskonałe, ale jest o wiele lepsze niż status quo.

Skóra człowieka jest często bardziej zróżnicowana pod względem mikrobiologicznym od jelit. Skóra obecnie postrzegana jest przez naukowców jako ekosystem. Ludzkie komórki i mikroorganizmy współistnieją, przyczyniając się do optymalnego zdrowia skóry.

Długoterminowy wpływ syntetycznych substancji chemicznych na skórę nie jest jeszcze znany, ale wydaje się mało prawdopodobne, aby poprawiły one długoterminowe wyniki starzenia.

Dlatego zdecydowaliśmy się certyfikować nasze produkty jako ekologiczne i unikać chemikaliów, które nie występują naturalnie.

W 2015 roku po raz pierwszy wykonano trójwymiarową mapę molekularną chemii ludzkiej skóry. Badanych poproszono o zaprzestanie używania wszystkich produktów do higieny osobistej przez trzy dni, aby uniknąć zanieczyszczenia wyników. Przewidywano, że większość chemii skóry będzie pochodzić od mikroorganizmów, a reszta będzie pochodzenia ludzkiego, a chemikalia środowiskowe będą stanowić niewielką, ale mierzalną część.

Wyniki nie były zgodne z tym wzorcem.

Produkty komórek drobnoustrojów rzeczywiście przyczyniły się do chemii skóry dwukrotnie więcej niż komórki ludzkie. Zaskakującym odkryciem było to, że pozostałości po produktach do higieny osobistej stanowiły 8% zmierzonej chemii.

DLACZEGO ORGANICZNE?

Powrót "do korzeni" Esse posiada certyfikat ekologiczny od 2005 roku.
Nie lubimy syntetycznych chemikaliów,
a rolnictwo ekologiczne jest lepsze dla planety.

TWOJA SKÓRA JEST
EKOSYSTEMEM …
NIE ZANIECZYSZCZAJ JEJ

W ciągu ostatniego stulecia widzieliśmy wpływ syntetycznych chemikaliów na otaczający nas świat.

Wiemy, że złożone ekosystemy nie reagują na pojedyncze substancje chemiczne w przewidywalny sposób.

Na przykład… kiedy rozpylamy DDT w ekosystemie w celu wyeliminowania komarów, to nam się to udaje, natomiast nie zauważamy niezamierzonych konsekwencji takiego działania. Dziesiątki lat po zakazie stosowania DDT, 99% Amerykanów nadal ma pozytywne testy na pozostałości DDT we krwi. Dziewczęta narażone na działanie DDT przed okresem dojrzewania, są 5 razy bardziej narażone na wystąpienie u nich raka piersi w wieku dorosłym.

Chociaż osiągamy nasze cele w perspektywie krótkoterminowej, to nie jesteśmy w stanie przewidzieć długoterminowych efektów naszych działań.

Jesteśmy przekonani, że coś podobnego dzieje się w konwencjonalnej pielęgnacji skóry. Pojedyncza substancja chemiczna nakładana na skórę, daje krótkotrwały efekt lecz nie wiemy jakie będą tego konsekwencje długoterminowe.

Esse pozostaje tak blisko natury, jak to tylko możliwe, a ścisłe normy ekologiczne Ecocert to gwarantują. Nie zezwalają na syntetyczne chemikalia, modyfikacje genetyczne czy hormonalne. Nie uważamy, że standardy te ograniczają naszą zdolność do oferowania produktów, które trwale przeciwdziałają efektom starzenia.

Rolnicy ekologiczni nie używają syntetycznych pestycydów, herbicydów ani nawozów, więc cieki wodne i gleba nie są zanieczyszczone truciznami. Oznacza to również, że Twoje produkty nie zawierają pozostałości tych chemikaliów i Ty nie jesteś nimi zanieczyszczony.

Podsumowując, rolnictwo ekologiczne jest zrównoważone i mniej szkodzi planecie. Nie jest doskonałe, ale jest o wiele lepsze niż status quo.

Skóra człowieka jest często bardziej zróżnicowana pod względem mikrobiologicznym od jelit. Skóra obecnie postrzegana jest przez naukowców jako ekosystem. Ludzkie komórki i mikroorganizmy współistnieją, przyczyniając się do optymalnego zdrowia skóry.

ZIEMIA JEST
EKOSYSTEMEM …
NIE ZANIECZYSZCZAJ JEJ

W 2015 roku po raz pierwszy wykonano trójwymiarową mapę molekularną chemii ludzkiej skóry. Badanych poproszono o zaprzestanie używania wszystkich produktów do higieny osobistej przez trzy dni, aby uniknąć zanieczyszczenia wyników. Przewidywano, że większość chemii skóry będzie pochodzić od mikroorganizmów, a reszta będzie pochodzenia ludzkiego, a chemikalia środowiskowe będą stanowić niewielką, ale mierzalną część.

Wyniki nie były zgodne z tym wzorcem.

Produkty komórek drobnoustrojów rzeczywiście przyczyniły się do chemii skóry dwukrotnie więcej niż komórki ludzkie. Zaskakującym odkryciem było to, że pozostałości po produktach do higieny osobistej stanowiły 8% zmierzonej chemii.

Długoterminowy wpływ syntetycznych substancji chemicznych na skórę nie jest jeszcze znany, ale wydaje się mało prawdopodobne, aby poprawiły one długoterminowe wyniki starzenia. Dlatego zdecydowaliśmy się certyfikować nasze produkty jako ekologiczne i unikać chemikaliów, które nie występują naturalnie.